Đây Chính Xác Là Sản Phẩm Bạn Nhận Được

Khi Mua Hộ Ở Kiến Quốc

.

Trong bài viết này, Kiến Quốc so sánh đồng hồ Casio mua hộ và chính hãng ở Việt Nam để cho thây rằng, hàng mua hộ ở Kiến Quôc đãm bảo chính hãng và không có gì khác so với chính hãng tại Việt Nam.

Sự khác biệt duy nhất nằm ở con tem chống giả màu vàng của nhà phân phối Anh Khuê. Cũng dễ hiểu, bởi con tem này là do nhà nhập khẩu ở Việt Nam dán vào để đánh dấu hàng của họ. Hàng từ các nước khác về đương nhiên sẽ không có tem này.

Muốn xem mẫu nào, bạn hãy nhấp vào bên dưới nhé.

A) Phân khúc trên 9 triệu (giá bán tại Việt Nam):

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

B) Phân khúc từ 4 – 9 triệu (giá bán tại Việt Nam):

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

 

C/ Phân khúc dưới 4 triệu (giá bán tại Việt Nam):

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm mua hộ:

Còn đây là sản phẩm chính hãng tại Việt Nam