Câu Chuyện Hàng Đểu Kiểm Định Ra Chính Hãng

Và Lật Tẩy Trò Lừa “Check Ra Fake Đền Tiền x10”

.

Bạn đã gặp các bài post hàng DW xách tay từ xưởng có giấy kiểm định chính hãng kiểu này.

Hoặc những người bán hàng cứng nhất quả đất kiểu:

“Bạn cứ check thoải mái, hàng fake mình đền x10”

 

Tôi sẽ vui nếu bạn chưa gặp, nhưng nếu gặp rồi, tôi chỉ xin để lại đây 2 video và không nói gì…

Kiểm Định DW Đểu Tại Cititime Và Cái Kết Choáng

.

.

Còn Đây Là Trò Lừa “Hoàn Tiền Nếu Check Ra Hàng Fake”

.