Hướng Dẫn Check Đồng Hồ DW

 

Chắc bạn đã xem nhiều bài viết hướng dẫn check hàng từ các website khác như đông hồ Hải Triều, VNV watch, WOW net…

Nếu bạn đã xem video “các cách phân biệt DW thật giả đều SAI” của tôi, hẳn bạn đã biết chúng SAI thế nào và có nên áp dụng không.

Nếu chưa xem, bạn có thể xem tại đây trước khi đọc hướng dẫn check hàng của tôi bên dưới. Khuyến cáo là nên xem video này trước để hiểu tại sao tôi lại đưa ra cách check khác người bên dưới.

 

Phần 2

 

Phần 3

 

Phần 4

 

Phần 5